Artesanía Tradicional Chilena

Quinta Región


BAUL DE CUERO (PETACA) OCARINA(INSTRUMENTO MUSICAL) MOAI TANGATA (FIGURA MASCULINA) MOAI KAVA KAVA (FIGURA MASCULINA CON COSTILLAS SOBRESALIENTES)
MOKO MIRO (FIGURA DE LAGARTO) REMO RAPA (REMO DE DANZA) GRUTA DE CONCHITAS (ARTESANIA EN CONCHITAS MARINAS)